http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Porady

Normy na wyroby z kamienia

Jakie normy na wyroby budowlane obecnie obowiązują kamieniarzy?

 Na wyroby budowlane z kamienia naturalnego obowiązują następujące normy:

  • PN-EN 1341 "Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • PN-EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • PN-EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”

Potrzebują Państwo porady?

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting