http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Porady

Podstawowe definicje związane z wyrobami z kamienia.

Podstawowe definicje wyrobów z kamienia naturalnego wyjęte z najnowszych norm.

Płyta chodnikowa z kamienia naturalnego - każdy element z kamienia wykorzystywany jako materiał do nawierzchni drogowych, którego szerokość nominalna przekracza 150 mm i na ogół jest dwukrotnie większa od grubości (wg EN 1341).
Kostka brukowa z kamienia naturalnego to mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych między 50 mm a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza grubość nominalna wynosi 50 mm (wg EN 1342).
Krawężnik z kamienia naturalnego to element długości większej od 300 mm, powszechnie stosowany jako obramowanie drogi lub ścieżki (wg EN 1343).
Płyta okładzinowa - płyta przycięta do wielkości odpowiedniej do wykładania ścian i wykończenia sufitów, zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mocowana do konstrukcji mechanicznie albo z użyciem zaprawy lub klejów (wg EN 1369),
Płyta modułowa - płaski, kwadratowy lub prostokątny fragment naturalnego kamienia o standardowych wymiarach, zazwyczaj ≤ 610 mm, uzyskany w wyniku cięcia lub łupania do nominalnej grubości ≤ 12 mm (wg EN 12057).
Płyta posadzkowa - płaski fragment naturalnego kamienia o nominalnej grubości > 12 mm, uzyskany w wyniku cięcia lub łupania. Mocowany do podłoża z użyciem zaprawy, klejów lub innych środków (wg EN 12058).
Cokół przypodłogowy - płaski fragment naturalnego kamienia o nominalnej grubości > 12 mm, uzyskany w wyniku cięcia lub łupania. Kładziony na każdej ścianie otaczającej podłogę na styku z nią (wg EN 12058).
Płyta schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia o nominalnej grubości > 12 mm, uzyskany w wyniku cięcia lub łupania (z wyjątkiem podstopnic) stosowany do układania poziomej części stopnia schodowego (stopnica) lub pionowej części stopnia schodowego (podstopnica) (wg EN 12058)
Element murowy z kamienia naturalnego (kamień murowy) - prefabrykowany element z kamienia naturalnego stosowany do użycia w konstrukcji muru (wg EN 771-6)
Płyta surowa (slab) - Półprodukt o płaskiej powierzchni o niewykończonych krawędziach, uzyskany w wyniku cięcia lub łupania z surowych bloków (wg EN 1468).
Blok surowy - pierwotny materiał kamieniarski składający się z bloków pozyskanych bezpośrednio z kamieniołomów oraz głazów narzutowych, bez dodatkowej obróbki poza eksploatacją i nadaniu kształtu przez cięcie lub łupanie (wg EN 1468)

Potrzebują Państwo porady?

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting