http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Porady

Co to jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?

Definicja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg normy EN-13108-21

Stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i zabezpieczenia przyjęte przez producenta muszą zostać przez producenta zapisane w usystematyzowanej formie pisemnych polityk i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji jest stosowana w celu potwierdzenia ogólnego zrozumienia zagadnienia zapewnienia jakości oraz umożliwia wytworzenie wyrobu o wymaganych właściwościach. Umożliwia również podjęcie efektywnych operacji w zakresie sprawdzania systemu kontroli produkcji.

 

Potrzebują Państwo porady?

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting