http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Porady

Granit i "granit"

Wiele problemw nastręcza zaklasyfikowanie odpowiednie materiału kamieniarskiego, a w zasadzie co chwilę słyszymy o granitach, marmurach itp.... Przedstawiamy definicję z normy EN 12670

Naukowo

plutoniczna skała zawierająca skaleń alkaliczny, kwarc, małą ilość plagioklazu, miki i innych minerałów.


Handlowo

zwięzły i łatwy do polerowania kamień naturalny, używany w dekoratorstwie i budownictwie, składający się głównie z minerałów o twardości między 5 a 7 według skali Mohsa, takich jak kwarc i skaleń. Do grupy tej należą np. takie skały jak granit opisany w definicji naukowej oraz inne skały plutoniczne, skały wulkaniczne o strukturze porfirowej, skały metamorficzne o składzie mineralnym podobnym do granitoidów, czyli gnejsy, a ponadto w niektórych regionach Europy — wapienie.

Potrzebują Państwo porady?

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting