Image

Doradztwo dla kamieniołomów w zakresie technologii wydobycia surowców skalnych, organizowania badań kamienia naturalnego zgodnie z normami EN-PN, ekspertyzy i oceny jakości surowców skalnych.

Doradztwo dla kamieniarzy w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej kamienia.

Doradztwo dla właścicieli firm kamieniarskich w zakresie oznakowania CE wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego (krawężnik, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty posadzkowe i schodowe, płyty okładzinowe, kamień murowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami (dyrektywy, przepisy krajowe) i normami PN-EN, pomoc przy wdrażaniu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w zakładach kamieniarskich, organizowanie Wstępnych Badań Typu (ITT) wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego.

Doradztwo dla architektów i firm budowlanych w zakresie doboru i zastosowania kamienia, przydatności konkretnego rozwiązania, dopasowania kamienia do warunków klimatycznych, wytrzymałościowych, jakościowych.

Doradztwo dla klientów prywatnych w zakresie oceny jakości wyrobów z kamienia naturalnego (wyroby budowlane, nagrobki, roboty brukarskie itp.).

Oceny jakości wyborów z kamienia i robót kamieniarskich, ocena wykonywana przez rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, biegłych sądowych i rzeczoznawcę do spraw jakości produktów i usług przy Inspekcji Handlowej.

Rzeczoznawcy kamieniarski w zakresie wyrobów i robót z kamienia naturalnego.